JUDr. Věra Chandrycká
Advokátka ČAK 5802
attorney
Rechtanwalt
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem ukončila v roce 1983 a po absolvování státní rigorozní zkoušky mi byl udělen titul JUDr. Pracovala jsem několik let na právním oddělení podniku zahraničního obchodu ČR.
Od 1991 jsem působila jako komerční právník zabývající se výhradně obchodním právem a od roku 1996 jsem zapsána v Seznamu advokátů České republiky vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 5802 jako advokát a dále jsem také zapsána v Seznamu konkursních správců vedeném Městským soudem v Praze.
V roce1991 jsem založila společnou kancelář zaměřující se na komplexní řešení všech právních potřeb podnikatelských subjektů.

JUDr. Věra Chandrycká
ADK - Advokátní a daňová kancelář
ADk - Law and Tax office
ADk - Юридический и Налоговый офис
Advokátní a daňová kancelář je společnou firmou s více než patnáctiletou tradicí a od roku 2004 sídlí v Praze 2 nedaleko Obchodního soudu a Obchodního rejstříku.
Advokátní a daňová kancelář poskytuje služby v širokém spektru právních oborů, svou činnost zaměřuje jak na dlouhodobé poskytování komplexních služeb, tak i na poskytování právních služeb podle konkrétních potřeb klientů.
Služby poskytujeme jak domácím, tak i zahraničním subjektům.
Myšlenka společné advokátní a daňové kanceláře vznikla již na samém počátku působení a v návaznosti na uvědomění si neodělitelného spojení dvou směrů, které spolu úzce souvisí, t.j. právní pomoc advokáta a odbornou pomoc v daňové a ekonomické oblasti.
Naše Advokátní a daňová kancelář nabízí tyto komplexní služby širokému spektru subjektů, jak v podnikatelské sféře, příspěvkovým a neziskovým organizacím, tak i jednotlivým občanům. Tyto služby poskytujeme již od toku 1991 a tak se ADk stala jednou z prvních kanceláří s takto komplexními službami v České republice.
V oblasti obchodního práva se ADk zaměřuje mimo jiné na zastupování před soudy jak obchodními, tak i správními, a to s ověřitelnou vysokou pravděpodobností úspěchu. V oblasti daňového poradenství se ADk soustřeďuje na zastupování před správci daně a prevenci problémů, které vznikají v souvislosti s daňovými riziky souvisejícími s podnikáním.
Mezi naše klienty patří střední mezinárodní i české společnosti a také menší firmy i jednotliví podnikatelé. Snažíme se poskytovat adresné služby reagující na konkrétní potřeby a zadání klientů. Administrativní personál zahrnuje cca 5 osob a případě zvýšené poptávky může být kdykoliv operativně rozšířen.
ADk sídlí v těsné blízkosti budovy Městského soudu v Praze a Obchodního rejstříku, s velmi dobrou dostupností všech důležitých institucí a úřadů.
Výhodná je možnost pohodlného parkování pro klienty v blízkosti kanceláře.
Ing. Ivan Chandrycký
daňový poradce ev. č. 2020
tax adviser
налоговый консультант
V oblasti samostatného ekonomického a daňového poradenství působím již od roku 1990, zpočátku jako samostatný účetní a ekonomický poradce. Od roku 1992, kdy podle živnostenského zákona byla umožněna kvalifikovaná profese podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců se zabývám i touto činností.
V roce 1996 jsem složil kvalifikační zkoušku daňového poradce a dne 15.3.1996 byl zapsán do Seznamu daňových poradců ČR.
Ve ADk jsem odpovědný za řešení daňové a účetní oblasti zastupovaných klientů, dále za koordinaci při řešení záležitostí s finančními orgány ČR.
Ing. Ivan Chandrycký

odborné články:
- ComputerWord
- Bulletin KDP ČR

člen Unie Offshore poradců ČR
člen dozorčí rady Národního muzea fotografie
Advokátní a daňová kancelář  |  Slezská 11, 120 00, Praha 2 - Vinohrady  |  tel.: +420 222 726 644  |  info@adk-praha.cz