Oblast specializace ADk se vyprofilovala v předchozích letech především na tyto obory
 • daň z příjmů právnických i fyzických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • účetnictví
 • správní právo ve věcech daní a poplatků
 • daňové právo související právem autorským
Z nabídky služeb pro klienty pak vybíráme
 • zpracování daňových přiznání, daňové řízení, daňová optimalizace
 • daňové řízení v průběhu likvidace a konkurzu
 • daň z přidané hodnoty podnikatelských subjektů
 • daň z přidané hodnoty neziskových organizací
 • majetkové daně
 • zastupování před finančními orgány
V průběhu předchozího poradenství se činnost ADk také specializovala i na oblast autorských a uměleckých práv a to v souvislosti jak s daní z příjmů, tak i DPH (tuzemské i intrakomunitární) a zamezení dvojího zdanění v této oblasti.
S klientem je vždy individuálně uzavírána smlouva poskytnutí daňového poradenství a o odměně (v souladu se z.č. 523/92 Sb. o daňovém poradenství a se z.č. 526/90, o cenách) V souvislosti s poskytováním služeb jsme pojištěni podle 523/92 Sb. o daňovém poradenství.

Dokumenty ke stažení:
 • Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství - stáhnout
 • Kodex daňového poradce - stáhnout
REFERENCE
GRISHKO – jeden z největších světový výrobců baletní obuvi, kostýmů a doplňků pro balet a tanec www.grishko.ru a www.grishko.cz

Cleopatra Muzical, s.r.o. - vedoucí společnost na poli české muzikálové produkce www.kleopatra-muzikal.cz

ZKM Praha, spol. s ro. – významný dodavatel tepelné techniky a stavební vybavenosti www.zkm.cz

AMI s.r.o. - významný obchodník s ručně řezanými loutkami www.marionettes.cz

Siemens Bussiness Services, s.r.o.

České dráhy, a.s. - spolupráce na řešení daňových otázek při revitalizaci Fantovy budovy Hl. nádraží Praha

Konzultaci nebo návštěvu ohledně dalších informací o službách a cenách doporučujeme předem telefonicky objednat.
Ing. Ivan Chandrycký
daňový poradce ev. č. 2020
tax adviser
Advokátní a daňová kancelář  |  Slezská 11, 120 00, Praha 2 - Vinohrady  |  tel.: +420 222 726 644  |  info@adk-praha.cz