JUDr. Věra Chandrycká
Advokátka ČAK 5802
attorney
Rechtanwalt
ADk se zaměřuje na široké spektrum právních oblastí, které souvisí s podnikatelskou čiností klientů, zejména
 • obchodní právo
 • závazkové obchodní právo
 • konkursní právo, likvidace společností
 • stavební právo
 • správní právo
 • občanské právo
 • dědické právo
Adk poskytuje široké spektrum právních služeb, při kterých kooperuje i s dalšími specialisty z jednotlivých oborů (notáři, účetní, exekutoři, ...)
Mezi naše nejčastější služby patří:
 • poskytování právních konzultací a porad, právní audit a posuzování smluv
 • sepsání smluv ohledně převodu nemovitostí, včetně nárhu na vklad práva do katastru
 • zastupování před soudy v civilním řízení, soudní spory a rozhodčí řízení
 • vymáhání pohledávek soudní cestou
 • zastupování před správním soudem
 • aplikace zákona č. 72/1994 S., o bytech
 • zakládání firem, společností a družstev
 • sepsání žalob, smluv i jiných listin
 • poskytování právní pomoci v exekučním řízení
 • zastupování v dědickém řízení před notářem a před soudem
Základní odměna se řídí advokátním tarifem nebo podle obtížnosti případu je vždy individuálně uzavírána s klientem dohoda o odměně za každý úkon právní pomoci, kterým se rozumí příprava a převzetí právního zastoupení, sepis podání vůči soudu, účast u soudního jednání a pod. Tato dohoda umožňuje průběžnou kontrolu výše odměny dle počtu jednotlivých úkonů s tím, že další práce je zásadně v této odměně obsažena.

REFERENCE
GRISHKO – jeden z největších světových výrobců baletní obuvi, kostýmů a doplňků pro balet a tanec www.grishko.ru a www.grishko.cz

NORDSTAHL. S.r.o. – hydraulické a záchranářské stroje a vybavení www.nordstahl.cz

AMI s.r.o. - významný obchodník s ručně řezanými loutkami www.marionettes.cz

GANIMED, spol. s ro. – cateringová společnost

Lázeňské léčebné ústavy MV České republiky

Konzultaci nebo návštěvu ohledně dalších informací o službách a cenách doporučujeme předem telefonicky objednat.
Advokátní a daňová kancelář  |  Slezská 11, 120 00, Praha 2 - Vinohrady  |  tel.: +420 222 726 644  |  info@adk-praha.cz